ไมโครมิเตอร์

สถานการณ์ที่วัดที่แม่นยำมากจะต้องดำเนินโดยใช้ไมโครมิเตอร์

ประโยชน์ของไมโครมิเตอร์สถานการณ์ที่วัดที่แม่นยำมากจะต้องดำเนินโดยใช้ไมโครมิเตอร์ ดังนั้นไมโครมิเตอร์จึงเป็นเครื่องมือวัดที่จะทำวัดให้อยู่เศษส่วนเล็กๆ ของหนึ่งสกรูเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นที่อุปกรณ์การวัดเพื่อความแม่นยำมาก โดยทราบขนาดที่แน่นอนของสกรูและระยะห่างระหว่างหัวข้อมันระยะนี้โดยเฉพาะย้ายกับการหมุนแต่ละคนอาจจะรู้จักกัน ไมโครมิเตอร์มักจะใช้เวลาขนาดความดันในกระแสเลือดทั้งในรูปแบบอังกฤษหรือตัวชี้วัด มีสามรูปแบบพื้นฐานของไมโครมิเตอร์มี

ไมโครมิเตอร์นอกเวลาขนาดความดันในกระแสเลือดของนอกขนาดของรายการมาตรการภายในไมโครมิเตอร์เจาะรูขนาดช่องว่างและฟันผุในวัตถุ นอกจากนี้ยังมีความลึกไมโครมิเตอร์ซึ่งลงนามในหลุมร่องและความลึกเยื้องคุณสมบัติพื้นฐานของไมโครมิเตอร์นอกเฉลี่ยกรอบทั่ง แกน แขน ปลอกและสกรูกรอบถือทั่งและแขนด้านในตำแหน่งที่มั่นคง มันเป็นโลหะและรวมถึงหนักเสี้ยวที่เกิดขึ้นสร้างเสถียรภาพอุณหภูมิแกนเป็นส่วนหนึ่งที่จะย้ายไปยังและจากทั่ง มันถูกขังอยู่ในตำแหน่งโดยแขน กรูจะคุ้นเคยกับการผลักดันและดึงแกน ปลอกเป็นส่วนหนึ่งที่หมุนโดยตรงเพื่อให้สามารถหมุนสกรู ไมโครมิเตอร์ภายในแตกต่างกันโดยอนุญาตให้ทั่งสองที่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปรับแกน พวกเขาถูกนำมาใช้เป็นหลักในการวัดภายในของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและวัตถุที่คล้ายกัน การเดินทางไมโครมิเตอร์ลึกทั่งที่วางอยู่กับพื้นผิวด้านนอกของแกนจากนั้นจะขยายไปในหลุมที่จะค้นพบความลึกของมัน นอกจากนี้ยังประเภทหลักเหล่านี้มีไมโครมิเตอร์สำหรับเงื่อนไขพิเศษ Read more »